Jane Horney-jagad spion i Härjedalen

Den äventyrliga Jane Horney gäckade både samtiden och eftervärlden. Nazispion och vamp enligt vissa, oskuldsfull brittisk spion enligt andra. Sanningen ligger nog, som så ofta, någonstans där emellan.

http://www.ltz.se/kultur/bocker/jane-horney-jagad-spion-i-harjedalen

 

Published by

torbjornaronsson

CV Torbjörn Aronsson Utbildning Palmcrantzskolan, Östersund. Fordonsteknisk linje. 1984-1986. Komvux, Östersund. Enstaka ämnen; engelska, historia, matematik, samhällskunskap och svenska. 1987-1990. Gripsholms folkhögskola (nuv. Röda korsets folkhögskola), Mariefred. Humanistisk-estetisk linje. 1988-1989. Hantverkets folkhögskola (nuv. Leksands folkhögskola), Leksand. Ekonomisk linje. 1990-1991. Stockholms Universitet. Idéhistoria A, sociologi A. 1991-1992. Mitthögskolan (nuv. Mittuniversitetet), Härnösand, Östersund. Företagsekonomi A, historia AB, konstvetenskap A. 1993-1999. Karlstads universitet. Konst- och bildvetenskap B- C. 2000-2001. Högskolan i Borås. Biblioteks-och informationsvetenskap A-D. Inriktning: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv. 2001-2004. Göteborgs universitet. Antikens kultur och samhälle A (7.5 p). Historia C (hittills 15 p.) 2003-2011. Högskolan på Gotland. Konstvetenskap D (hittills 7.5 p.). 2009-2011. Medborgarskolan, Östersund. Photoshop, grundkurs. 2010-2011. Examen Filosofie magisterexamen (270 p.) i biblioteks- och informationsvetenskap (120 p.), konst- och bildvetenskap (90 p.) och historia (60 p.) vid Högskolan i Borås. 2004. Högsta betyg på alla kurser utom konstvetenskap A 30 p. /B, Arbetslivserfarenhet Östersund sjukhus. Tvättbiträde (lagerföring och distribution av tvättade kläder och andra textilier). 7 mån. 1985-1988. Östersunds armégarnison. Förrådsarbetare. 2 mån. 1986-1987. Östersunds städtjänst. Lokalvårdare, varuhus och kontor. (deltid) 6 mån. 1987-1990. Jamtli, Östersund. Museiassistent (praktik). Huvudsakliga arbetsuppgifter registrering av föremål. 4 mån. 1988. Statoil, Östersund. Stationsbiträde. Huvudsakliga arbetsuppgifter upplockning av varor och prismärkning. 1 mån. 1989. Centern, Östersund. Kontorist (praktik), huvudsakliga arbetsuppgifter ordbehandling, registerhantering, kontorsgöromål. 3 mån. 1993. TA Statistik HB, Frösön (eget företag). Bokföring, sökning efter och avskrift av historiska källor från perioden ca 1650-1850. 5 år. 1993-1998 Linköpings universitet, Tema barn. Sökning efter och avskrift av historiska källor från perioden ca 1650-1850 (timanställd periodvis). 3 år. 1996-1999. Vikar Service Danmark, Århus. Lagerarbete, flyttjänster. 1 mån. (timanställd, deltid) 2001. Högskolan i Borås, Bibliotek & läranderesurser. Bibliotekarie (praktik). Huvudsakliga arbetsuppgifter informationssökning samt utarbetande av inköps- och utgallringsförslag. 1 mån. 2004. Högskolan i Borås, Informationsavdelningen. Informationsspecialist/researcher. Praktik inom projektet "Arbetslösa akademiker på väg mot nya jobb", se: [www.hb.se/akadem]. Arbetsuppgifter: informationssökning, omvärldsbevakning. Register- och databashantering (MS Access). Journalistiskt arbete med nyhetsartiklar, korrekturläsning. Utarbetande av informationsmaterial i form av utbildningsbeskrivningar (MS Word) och Powerpoint-presentationer (MS PowerPoint). 6 mån. 2006-2007. Conceditor Media, Björkvik. (praktik). Medieanalys, informationssökning. (3 veckor). 2008. Högskolan i Borås. Informationsspecialist/informationsassistent (timanställd). Arbetsuppgifter: Informationssökning och omvärldsbevakning. Sammanställning av statistiska underlag (MS Excel). Register- och databashantering (MS Access). Utarbetande av informationsmaterial i form av utbildningsbeskrivningar, kataloger (MS Word) och Powerpoint-presentationer (MS PowerPoint). Journalistiskt arbete där jag bidragit med nyhetsartiklar. Korrekturläst och faktagranskat rapporter och promemorior. Korrekturläst en avhandling och en årsredovisning. Transkribering och bearbetning av intervjuer. (sammanlagt ca 1 700 timmar). 2007-2010. Jamtli, länsmuseet i Östersund. Museiassistent och konsthistoriker (arbetsträning 6 månader/praktik 6 månader/projektanställd 1 år 10 månader). Arbetsuppgifter: Konsthistoriska undersökningar. Research med tyngdpunkt på konsten och konstlivet i Jämtlands län från ca 1900 fram till idag. Utarbetande av manus inför boken ”100 år och hundra konstnärer” som gavs ut 2012 på Jamtli förlag. (2 år och 10 månader på heltid). 2009-2012. Eirin Pedersen, enskild firma (praktik). Redaktörsassistent, arbetat på två kapitel till en bok om Åres och Järpens konsthistoria, som ska ges ut inom ett konstsocialt projekt. (6 månader). 2014 Jamtli, Östersund (praktik). Museiassistent. Research om konstverks proveniens. Frilansande kulturarbetare (timanställd/arvoderad/egen företagare/någon gång ideellt). Under perioden mars 2012-maj 2016 har jag skrivit 143 reportage, recensioner och krönikor om konst och kultur i Länstidningen, samt bidragit med foto i de flesta fall. Skrivit en artikel om konst i årsboken Jämten 2015. Varit ledare för 9 studiecirklar i konst- och litteraturhistoria, samt en om det andra världskriget, alla i samarbete med Studiefrämjandet (totalt 174 timmar+studiebesök). Hållit tre konsthistoriska föredrag, genomfört ett konsthistoriskt utredningsuppdrag och gjort förstudier till två böcker (konstnärsbiografier). Genomfört ett fotouppdrag och deltagit i ett gårds-/företagshistoriskt projekt. 2012-2015. Övriga meriter A-körkort. 1986. Värnplikt; skrivbiträde F4 Frösön. 11 mån. 1989-1990. Har publicerat arbeten inom ämnesområdena bokhistoria, utbildning, konst- och arkitekturhistoria, historia, biografi, genealogi och militärhistoria. 1995-2012. Språkkunskaper: Svenska flytande. Danska och norska goda, engelska mycket goda, tyska goda, franska och ryska grunderna (avser främst språkförståelse och översättning till svenska). IT-kunskaper: Stora kunskaper i sökning på internet. Goda kunskaper i Word och PowerPoint. Grundläggande kunskaper i PhotoShop, Excel och Access. Vana vid bokföringsprogrammet SPCS. Erfarenhet av webbpublicering och HTML. Aktiv som frivillig i Försvaret, 15 kurser och övningar. 1992-2006. Kassör i Jämtlands distrikt av Centerns Ungdomsförbund. 1994-1995. Ledamot av styrelsen i Humanioraföreningen, Mitthögskolan i Östersund. 1995-1996. Korrekturläsare av boken "Midway 1942 - vändpunkten i Stilla havet" av Johan Lupander som gavs ut 2007 på Norstedts förlag, samt boken "Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen", akademisk avhandling i idé- och lärdomshistoria framlagd 2008 vid Lunds universitet. Faktagranskare av ett kapitel i boken "Waterloo: Belgien 1815" av Michael Tamelander (facklitteratur historia) utgiven 2008 på Norstedts förlag, av boken "Flyktfåglar" av Charlotte Cerps (roman) utgiven 2008 på Bokförlaget Forum, och av boken "I stormens öga: Gustav IV Adolfs regeringstid och revolten 1809" av Christopher O´Regan (facklitteratur historia) utgiven 2009 på Bokförlaget Forum. Skribent på KarlXII.se, en webbtidning grundad av Peter From 2005, med den svenska stormaktstiden som tema, se: www.KarlXII.se. Den 4:e mest populära svenskspråkiga webbplatsen om historia enligt Alexa.com (december 2007). 2005-2011. Recensent och skribent på HQ, en webbplats grundad av Michael Tamelander 2005, med huvudinriktning mot militärhistoria och perioden 1789-1945, se: www.michaeltamelander.se. 2006-2007. Skribent inom samhälle, historia och politik på webbtidningen Sourze.se, se: www.sourze.se. 2006-2009. Skribent och recensent inom kultur, historia och litteratur på webbtidningen Zitiz, se: www.zitiz.se. 2008. Referenser Karin Ekström. Bibliotekarie. Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås, tel. 033-435 40 46. Ann-Christine Andréasson. Enhets- och pressansvarig, t.f. informationschef. Avdelningen för externa relationer, Högskolan i Borås, tel. 033-435 40 22. Jennifer Liljenvald Tydén. Informatör. Avdelningen för externa relationer, Högskolan i Borås, tel. 033-435 44 84. Johan Sundeen. Informationsstrateg. Avdelningen för externa relationer, Högskolan i Borås, tel. 033-435 43 49. Sten Dellby. Senior Adviser. Högskolan i Borås, tel. 033-435 40 23. Christina Wistman, 1:e antikvarie, avdelningschef. Jamtli, tel. 063-15 01 32, 070-249 19 93.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s