CV

CV Torbjörn Aronsson                                                                       

 

Utbildning och examen

Arbetslivserfarenhet

Övriga meriter

Referenser

 

Utbildning och examen

Lexicon. IT-tekniker med inriktning Sharepoint och Office 365. En 8 månader lång utbildning på heltid med fem månaders undervisning och tre månaders praktik på Persson Invest i Östersund, där jag deltog i ett projekt att skapa ett nytt intranät i Sharepoint. 2018.

Högskolan i Borås. Filosofie magister/Master of Science (270 p.) i biblioteks- och informationsvetenskap (120 p.), konst- och bildvetenskap (90 p.) och historia (60 p.). 2004.

Stockholms Universitet mfl. Fristående kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi, idéhistoria, arkiv- och informationsvetenskap, konstvetenskap, historia (82 p.). 1995-2011

Arbetslivserfarenhet

Jämtlands Tidning (Östersund) 2019-

E-redaktör

Länstidningen (Östersund).    2008-2019

Journalist inom kultur/nöje. Reportage, nyhetsartiklar, recensioner mm.

Region Jämtland Härjedalen, Studiefrämjandet m.fl.    2012-2018

Skrivit 14 artiklar med egna bilder i konsttidningen Volym samt en artikel i årsboken Jämten. Varit ledare för 10 studiecirklar i konst- och litteraturhistoria samt lokalhistoria, alla i samarbete med Studiefrämjandet. Dessutom hållit sju föredrag, utfört ett konsthistoriskt utredningsuppdrag, tre fotouppdrag, deltagit i tre bokprojekt som författare, redaktör och formgivare.

Jamtli.     2009-2012

Museiassistent och konsthistoriker. Arbetsuppgifter: Konsthistoriska undersökningar. Research med tyngdpunkt på konsten och konstlivet i Jämtlands län från ca 1900 fram till idag. Utarbetande av manus inför boken “100 år och hundra konstnärer: Jämtlands läns konstförenings jubileumsbok: Jämtland och Härjedalen 1912-2012” som gavs ut 2012 på Jamtli förlag.

Högskolan i Borås.    2006-2010

Arbetsuppgifter: Informationssökning och omvärldsbevakning. Sammanställning av statistiska underlag. Register- och databashantering. Utarbetande av informationsmaterial i form av utbildningsbeskrivningar, kataloger och Powerpoint-presentationer. Journalistiskt arbete där jag bidragit med nyhetsartiklar. Korrekturläst och faktagranskat rapporter och promemorior, avhandling och årsredovisning. Transkribering och bearbetning av intervjuer.

Körkort

A-körkort

Språkkunskaper

Svenska flytande. Danska och norska goda, engelska mycket goda. Tyska goda, franska grunderna.

IT-kunskaper

Office-paketet, informationssökning. Har utbildning och erfarenhet av Sharepoint, Office 365 och PhotoShop samt bokföringsprogrammet SPCS. Erfarenhet av webbpublicering och HTML.

Övriga meriter

Publicerade böcker

Borgs – en karolinsk familj. 1995.

”Ett artigt pennekrig”: en biografisk studie av Gustaf Montgomerys nätverk och författarskap under en period av ideologisk förändring och nya roller för författare 1812-1842. [http://bada.hb.se/handle/2320/1050]. 2004.

100 år och hundra konstnärer: Jämtlands läns konstförenings jubileumsbok: Jämtland och Härjedalen 1912-2012. (med Sten Gauffin och Christina G. Wistman). 2012.

Kungadyrkan: Historiebruk kring stormaktstiden. 2017.

Referenser

Vid förfrågan hänvisas till referenser.

/Betyg och intyg uppvisas vid behov. Torbjörn Aronsson. Önevägen 138, 832 53 Frösön. Tel. 070-295 78 63. E-mail: torbjorn_aronsson@hotmail.com. Hemsida: www.torbjornaronsson.se

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s